IPT-Centar za obucavanje lekara

ovu Internt stranu je poklonio moj pacijent ROSA-ARSEN JEAN-Jaque iz Francuske.Rekao je:Insulinům potentirana terapija je bila jedina terapija koja me je oslobodila bola.Ovaj novac bi trebalo da pomogne da se metoda u Evropi ozvanici da se osnuju edukativni centri i da patienti brze dodju do adekvatnih informacija.Dodatne bioloske terapije koje neminovno prate osnovnu terapiju trebaju takodje biti predstavljene. U ime mojih patienata i moje ime srdacno se zahvaljujem.

Dr. med. Desanka Petricevic-Riedl